Math-eshnav -- Math "Eshnav" announcements

 

אודות Math-eshnav

Announcements for the "Eshnav lematematica" introductory math seminar

כדי לצפות באוסף המסרים הקודמים לרשימה זו, בקר בארכיון של Math-eshnav .

השימוש ב- Math-eshnav
כדי לשלוח מסר אל כל מנויי הרשימה, שלח דוא"ל אל math-eshnav@lists.bgu.ac.il.

ניתן להרשם אל הרשימה, או לשנות את המנוי הנוכחי שלך, בקטע למטה.

הרשמה אל Math-eshnav

הרשם אל Math-eshnav על יד מילוי הטופס הבא. אתה תקבל דוא"ל המבקש ממך אישור, כדי למנוע מאחרים רישומך לרשימה חינם. זוהי רשימה מוסתרת, כך שרשימת המנויים זמינה רק למנהל הרשימה.

  כתובת הדוא"ל שלך:  
  שמך (לא חובה):  
  אפשר להקליד סיסמת פרטיות למטה. זה מספק רק אבטחה קלה, אבל אמור למנוע מאחרים מאפשרות התעסקות עם המנוי שלך. אין להשתמש בסיסמא חשובה לך כיוון שהיא תישלח אליך בדוא"ל בטקסט נקי מדי פעם.

  אם תבחר שלא להקליד סיסמא, המערכת תיצור לך סיסמא באופן אוטומטי, והיא תישלח אליך לאחר שתאשר את המנוי שלך. תמיד ניתן לבקש דואר חוזר עם הסיסמא שלך כאשר אתה עורך את ההגדרות האישיות שלך.
  בחר סיסמא:  
  הסיסמא שוב, לאישור:  
  באיזה שפה אתה מעדיף לקבל את ההודעות שלך?  
Math-eshnav מנויים
(רשימת המנוים זמינה רק למנהל הרשימה.)

הקלד את כתובת מנהלתית וסיסמא כדי לבקר ברשימת המנוים:

כתובת מנהלתית: סיסמא:   

כדי לבטל את המנוי ל-Math-eshnav, לקבל תזכורת סיסמא, או לשנות את הגדרות המנוי שלך הקלד את כתובת דוא"ל של המנוי שלך.

אם תשאיר את השדה ריק, תתבקש להקליד את כתובת דוא"ל שלך.


רשימת Math-eshnav·בניהול kamenskm at math.bgu.ac.il
ממשק הניהול של Math-eshnav(מחייב אימות)
סיכום כל רשימות הדיוור של lists.bgu.ac.il

Delivered by Mailman
version 2.1.14
Python Powered GNU's Not Unix